#Fagleg tverrsnitt av Noregs befolkning

OPPSAATO
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic

 

Kunstjournalen B-post nr. 1_15: Kamp & konsensus