nr. 1_12: Lyd

Maia Urstad, Sissel Lillebostad (Redaktører)

Kunstjournalen B-Post ønsker med denne utgaven å introdusere auditiv kunst, sonisk kunst, lydkunst – kunst som tar i bruk lyd i en eller annen form. Vi ønsker å informere og reflektere over lydkunsten, både som fenomen og som tradisjon. Gjennom å innby en håndfull kunstnere med verk som vises visuelt samt verk som kan lyttes til, vil vi også invitere deg til å fundere over lyd ...

Les lederen

Innhold:

Pic 01

Lydkunst i 2012

Jørgen Larsson

I dag er lydkunst et svært bredt felt, med kunstnere som arbeider med eksperimentell musikk, lydskulptur, installasjon, performance, radiokunst, høyttalerinstallasjoner, elektronisk kunst og feltopptak, for å nevne noe.

Om å lytte

Brandon LaBelle

Kjernen i lydkunst er en aktiv tilnærming til lytting som en erfaring der vi plasseres i verden. Lydkunst trekker frem det å lytte for å undersøke hvordan øret betinger vår forståelse og sansning av ting. Jeg vil argumentere for at lydkunst på denne måten betoner at lyd representerer et distinkt paradigme og at lytting innebærer en performativ mekanisme. Slik åpner lydkunsten for refleksjoner rundt atferd knyttet til det hørbare, og hva det vil si å høre og bli hørt.Om lydbasert installasjonskunst

Carsten Seiffarth

Mitt fokus som kurator og produsent innenfor det omfattende feltet lydkunst, har endret seg fra musikk til billedkunst. Den lydkunsten jeg som kurator er opptatt av, kjennetegnes av det Bernhard Leitner en gang beskrev som «lydromskunst».


Pic 01

Lyden av et tårn

Sissel Lillebostad

Adsonore er en interaktiv lydinstallasjon. I bestillingen, formulert av KORO til kunstneren Natasha Barrett, står det at verket skal vare i 20 år. Nå, nesten 10 år etter at verket kom opp, er Adsonore taus.

Samtale med Anne Hilde Neset 29. august, 2012

Roar Sletteland

«Jeg er jo ikke utøvende kunstner. Jeg er en profesjonell lytter, kan du si. Jeg tenker som en publikummer, ikke som komponist. Kanskje blir det en forskjell i forhold til hvordan man setter opp konserter. Man er en del av det profesjonelle feltet og, men er ikke utøver selv.»

Pic

Ryggsvømmere

Jana Winderen

Ryggsvømmere lever mesteparten av livet under vann hvor de beskytter habitatet sitt og tiltrekker seg hunner ved hjelp av lyd på opptil 99,2dB som de lager ved hjelp av stridulering med penisen.


Pic 01

Lydmetaforer - et bilde om lyd som tegn

Maria Andueza Olmedo

Hvilken verdi kan det da ha å benytte seg av visuelle kunstneriske grep for å hentyde til lydlige fenomen? Sammensetningen av lyd og bilde som ledd i en kreativ prosess har et langt løp i kunst- og filmhistorien. Men kun i noen få tilfeller har denne kombinasjonen vært brukt bevisst for å manipulere betrakterens sanser.

Pic

Generative strategier i lydinstallasjoner

Trond Lossius

Da Brian Eno gav ut LP-platen Ambient I: Music for airports i 1978, så en ny musikksjanger dagens lys: «ambient musikk». Brian Eno ønsket å lage stemningsskapende musikk som kunne tilfredsstille mange lyttebehov uten å framheve det ene eller det andre spesielt, en musikk som ville være «like lett å overse som den er interessant», i stand til å framkalle ro og rom for ettertanke.