nr. 1_09: Feed Your Darlings

Jannecke Heien, Annette Kierulf, Sissel Lillebostad, ARNE RYGG, Bjørg Taranger (Redaktører)

Utgangspunktet for dette nummeret av Kunstjournalen B-post har vært utsagnet «Feed your darlings», som en omskrivning av «Kill your darlings». Vi har valgt ut kunstnere og tematikker som av mer eller mindre klare grunner engasjerer oss. «Feed your darlings» hentyder til overgivelse, hengivelse og begeistring - følelser som antyder mangel på distanse og analyse – og dermed en manglende kritisk posisjon. Hvordan er forholdet mellom ettertanken og det umiddelbare i møte med kunst?

Les lederen

Innhold:


Å ikke la fortiden hvile i fred

Thomas Kilpper i samtale med Annette Kierulf

Thomas Kilpper utforsker muligheter for skulpturelle, stedsspesifikke og sosialt engasjerte intervensjoner i det offentlige rom. Ofte tar arbeidene utgangspunkt i en bygning eller et sted hvor viktige, historiske hendelser har utspilt seg. Arbeidene tar form av installasjoner i forskjellige materialer, som treverk, betong, funnet materiale, planter, og kanskje mest iøynefallende, enorme tresnitt skåret rett i gulvet.


Historia om Ladrom

Tora Visnes

Gå i gatene om nettene, i mørke, snakk med framande kvinner.
Ta sjansar, hald deg i utkanten, nær grensene, skrå så inn mot sentrum og vyrk der i korte økter om gongen.
Ver vaken, sov ikkje, du er ikkje fri.


Kartlegging, kartlaging, kartlesing, trasking

Sissel Lillebostad

Hvilken reisende er det som ikke elsker Kartet? Følelsen av kontroll og oversikten det gir. Uavhengig kan den reisende bevege seg inn i labyrinter av gater, veistubber og stier. Et kart skal fortelle det du trenger å vite – og ingenting mer. Et kart inneholder ingen narrasjon eller subjektive minner. Heller ingen glemte byer eller forsvunne gater.


Heien

Kortslutninger og åpne utfall

MICOL ASSAËL I SAMTALE MED JANNECKE HEIEN

«Jeg prøver å lokalisere de blanke feltene i forståelsen vår. Å finne grensene og se hvor langt de kan bli tøyet, og hva som skjer om man krysser disse grensene. Jeg bruker farlige materialer, for den beste måten å prøve å forstå hvordan ting henger sammen er ved å gjøre det vanskelig for en selv, for så å finne veien ut av det igjen. Målestokken er og blir mennesket.»