nr. 1_08: Kunst som forestillinger om det umulige gjort mulig?

Sissel Lillebostad, Arne Rygg (Redaktører)

Utgangspunkt for denne utgaven av Kunstjournalen B-post er et idiom: Forestill det umulige gjort mulig. Dette utsagnet førte til et sett med spørsmål som ble sendt til utvalgte kunstnere og teoretikere. Et av spørsmålene vi stilte var hvorvidt sentrale deler av kunsten i dag artikulerer seg i spennet mellom det visjonære som utopi og det visjonære som dystopi. Vi spurte også om utsagnet kan oppfattes som en kunstens jobbeskrivelse ...

Les lederen

Innhold:

Pic 01

Magne Vangsnes: Kuna Naku - Overgang

Ole Mads Sirks Vevle: Yod Hey Vav Hey

Magne Vangsnes: Kuna Naku - Overgang

Annette Kierulf og Sissel Lillebostad: Det besværlige i å se ut over sin egen tid

Jørgen Lund: Befridd fra triumf: Kunst og utopi

Sveinung Unneland Re-Picturing Flying Reversed / NEEOWRDR

Paolo Manfredi: Globale svar fra marginale situasjoner: Tingvoll kunsthall

Pikene på broen: No-Man's Island

Samir M'kadmi: Kunst og humanøkologi

Peter Fend: Regulering av – ikke herredømme over - en verden

Pic 01

Beathe C. Rønning: Snarveien

Susanne Jaschko: Det er resultatet som teller, ikke sant?

Thomas Pihl: Prearticulation

Sissel Lillebostad: En håpefull og pågående planlegging av muligheter – en samtale med Sarat Maharaj

Reinhard Kropf: Gjenbruk og parasitter

Beathe C. Rønning: Snarveien

Tone Hansen: Arbeidsforhold

Vibeke Jensen: Blue Wall of Silence

Adriana Alves: Ekstrakt fra den nye gamle rapporten