nr. 1_06: Politisk? Kunstens roller i offentligheten

Jannecke Heien, Annette Kierulf,ARNE RYGG, Bjørg Taranger, Mari Aarre (Redaktører)

Det kan virke som om det er et økende sug etter politisk kunst. Dag Solstad sin siste bok får media til å bruse; endelig en ny politisk roman! Morgenbladets redaktør inviterer på lederplass utenriksminister Jonas Gahr Støre til å anmelde boka. Politisk kunst møter realpolitikk, og en interessant dialog mellom to ulike sfærer oppstår.

Les lederen

Innhold:

Tid for dialog

Siri Meyer

Vi lever i de immaterielle tegnenes tidsalder, det Jean Baudrillard kaller for kommunikasjonens ekstase. Det gir kunsten nye muligheter, noe Morten Holmefjord har grepet begjærlig. Med «Kongedømmet Fusa» går han rett inn i debatten om hva offentlighet er.


Tryllekunst? Jeppe Heins magiske realisme

Elisabeth Byre

Jeppe Hein er representant for en type kunst som fokuserer på illusjoner og uventede opplevelser. Hva gjør denne formen for underholdningsbasert kunst utover det å skape overraskende situasjoner?

(Artikkelen er kun tilgjengelig i papir-utgaven)


Kunstkultur og kulturkunst

Gisle L. Johannessen

Samrøringen mellom kunst- og kulturbegrepet er normen i norsk offentlighet og i utformingen av norsk kulturpolitikk. Etter hvert som kulturbegrepet mer og mer tømmes for sitt tradisjonelle innhold, forsøkes det heller fylt av kunsten. Den frigjorte kunsten stritter i mot, men motstanden er kokett, ettersom kunsten selv gjerne trekker veksler på å være kulturens innhold.

Hvordan tenker vi politisk kunst?

Grethe Melby

Den vanlige måten å forstå politisk kunst på er å snakke om sammenstøt, provokasjoner og ubehag. Kunstneren blir til en slags symbolenes demonstrant som så og si kaster kunstverkene sine på etablissementet. Dette bildet er særlig tilstede i medienes diskurs. Går det an å tenke annerledes?


Art for the Nation

Samir M'kadmi

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har i dag ingen erklærte visjoner. Ideene museet bygger på, er sannsynligvis arvet fra nasjonalromantikken. Museet er verken tilpasset vårt kulturelt mangfoldige samfunn, eller kan regnes som en viktig og positiv aktør i samfunnets kulturelle utvikling.


Krisens mulighet

Jørgen Lund

Selv påberoper de seg å bedrive politisk korrekt kamp mot gamle autoriteter. Men dagens "annerledeskritikere" gjør ikke annet enn å fylle kunstkritikken med risikoløs tomhet. Først når man gir slipp på det korrekte, kan individuelle stemmer høres. Stemmer som gjør en forskjell.