Personlige verktøy
Du er her: Forside Kunstjournalen B-post 2012

Kunstjournalen B-post 2012

Dette nummeret har tittelen "Lyd" og introduserer auditiv kunst, sonisk kunst, lydkunst – kunst som tar i bruk LYD i en eller annen form

Lyd

 

Leder

Les mer…

DSC_0086_fix_opt.jpegJørgen Larsson: Lydkunst i 2012

 

Lydkunst som begrep har flere parallelle historier. Forskjellige miljøer og land har forskjellige begreper som delvis dekker det samme området. I dag er lydkunst et svært bredt felt, med kunstnere som arbeider med eksperimentell musikk, lydskulptur, installasjon, performance, radiokunst, høyttalerinstallasjoner, elektronisk kunst og feltopptak, for å nevne noe.

Les mer…

Brandon LaBelle: Om å lytte

 

Kjernen i lydkunst er en aktiv tilnærming til lytting som en erfaring der vi plasseres i verden. Lydkunst trekker frem det å lytte for å undersøke hvordan øret betinger vår forståelse og sansning av ting. Jeg vil argumentere for at lydkunst på denne måten betoner at lyd representerer et distinkt paradigme og at lytting innebærer en performativ mekanisme. Slik åpner lydkunsten for refleksjoner rundt atferd knyttet til det hørbare, og hva det vil si å høre og bli hørt.

Les mer…

AedesSticticus_fmt.jpgSissel Lillebostad: Samtale mellom Nicholas Møllerhaug og Espen Sommer Eide 14.6.2012

 

Nicholas H. Møllerhaug og Espen Sommer Eide samarbeider på en rekke prosjekter som strekker seg mellom musikk, språk, kunst og filosofi. Trollofonen var en årlig musikkfestival fra 2001 til 2006 i en elektrisk trolleybuss, Skoda 9TR. De elektriske motorene på bussen forsynte ikke bare trolleybussen med strøm – de ga også energi til Trollofonen. Rural Readers er et nettbasert prosjekt som presenterer et voksende arkiv av tekster, bilder, lyder og andre måter å dokumentere eller lese et sted eller et landskap. Arkivsirkus er et pågående prosjekt mellom arkiv og live framføring. Alle er organisert under den felles paraplyen Pilota.fm.

Les mer…

IMG_7868_opt.jpegCarl Michael von Hausswolff: freq_out 8 – 4250 kubikmeter och 48 timmar med ljud

 

På Moderna Museet i Stockholm uppfördes i februari 2012 den åttonde versionen av freq_out, en ljud­installation som mycket väl kan vara det största separata ljudverk som ägt rum på ett konstmuseum. Den första versionen arbetades fram under en workshop i 2003 på Charlottenborg, Köpenhamn under rubriken Disturbances (Sound as Space Creator). Olika versioner har senare uppförts på konst- och musikfestivaler som Nuit Blanche, Sonambiente, Happy New Ears och Ultima. Den enda utomhus­versionen ägde rum i Thailand i CMU Art Museums trädgård, i regi av The Land Foundation i samarbete med belgiska Building Transmissions.

Les mer…

A_4547260_opt.jpegCarsten Seiffarth: Om lydbasert installasjonskunst

 

I løpet av de 16 årene jeg har vært aktiv som kurator og produsent innenfor det omfattende feltet lydkunst, har mitt fokus på denne relativt unge kunstformen endret seg fra musikk til billedkunst. Begrepet «lydkunst» brukes vanligvis som et overbyggende generisk begrep for så vidtspennende praksiser som lydinstallasjoner, lydskulpturer, radiobasert kunst, lydpoesi, lydperformance og, på sitt mest ekstreme, til og med databasert musikk eller auditiv nettkunst. Men den lydkunsten jeg som kurator er opptatt av, kjennetegnes først og fremst av det Bernhard Leitner en gang beskrev som «sound-space-art», eller «lydromskunst».

Les mer…

L1050692_rettet_opt.jpegSissel Lillebostad: Lyden av et tårn

 

Adsonore er en interaktiv lydinstallasjon med en nesten endeløs tidshorisont, inspirert av funksjonen til det menneskelige immunsystem og styrt av et dataprogram som gir rom for kontinuerlige innspill. I bestillingen, formulert av KORO til kunstneren Natasha Barrett, står det at verket skal være inter­aktivt, konstant i endring, stedsspesifikt og relatert til bygningens funksjon. I tillegg skal verket vare i 20 år. Nå, nesten 10 år etter at verket kom opp og halvveis i tidsløpet, er Adsonore taus.

Les mer…

Roar Sletteland: Samtale med Anne Hilde Neset 29.8.2012

 

«Jeg er jo ikke utøvende kunstner. Jeg er en profesjonell lytter, kan du si. Jeg tenker som en publikummer, ikke som komponist. Kanskje blir det en forskjell i forhold til hvordan man setter opp konserter. Man er en del av det profesjonelle feltet og, men er ikke utøver selv.»

Les mer…

Listening _Piece_opt.jpgMaria Andueza Olmedo: Lydmetaforer - et bilde om lyd som tegn

 

Som betraktere eksponeres vi daglig for en stor dose bilder. Omgivelsene våre er en overflod av visuelle stimuli. Hvilken verdi kan det da ha å benytte seg av visuelle kunstneriske grep for å hentyde til lydlige fenomen? Sammensetningen av lyd og bilde som ledd i en kreativ prosess har et langt løp i kunst- og filmhistorien. Men kun i noen få tilfeller har denne kombinasjonen vært brukt bevisst for å manipulere betrakterens sanser. Hensikten er å stimulere til tankevirksomhet som får en til å lytte til hva som formes i eget sinn, i en slags intersubjektiv spekulasjon. Lytteopplevelsen baserer seg på egne, personlige erfaringer og referanser på samme tid som den er en sum av idéer skapt tidligere av andre.

Les mer…

2_LMW-afterimage 2_opt.jpegTrond Lossius: Generative strategier i lydinstallasjoner

 

Da Brian Eno gav ut LP-platen Ambient I: Music for airports i 1978, så en ny musikksjanger dagens lys: «ambient musikk». Brian Eno ønsket å lage stemningsskapende musikk som kunne tilfredsstille mange lyttebehov uten å framheve det ene eller det andre spesielt, en musikk som ville være «like lett å overse som den er interessant», i stand til å framkalle ro og rom for ettertanke. Disse ideene var inspirert av Erik Satie’s møbelmusikk (Musique d’ameublement) og av John Cage sin utvidelse av musikkbegrepet til også å omfatte stillhet, hverdagslyder og støy. I tillegg var Eno påvirket av sekstitallets minimalisme. Ambient musikk ble i sin tur inspirasjonskilde for senere sjangere som «ambient house» og «dark ambient» i tillegg til å influere andre felt som teater.

Les mer…

Side-alternativer