Personlige verktøy
Du er her: Forside Kunstjournalen B-post 2009

Kunstjournalen B-post 2009

Utgangspunktet for dette nummeret av Kunstjournalen B-post har vært utsagnet «Feed your darlings», som en omskrivning av «Kill your darlings». Vi har spurt oss hvordan valgene vi tar - mellom pasjonen i «Feed your darlings» og den smertefulle avstøtningen i «Kill your darlings» - berører den måten vi konstitueres som et jeg. Hvordan er forholdet mellom ettertanken og det umiddelbare i møte med kunst?


Feed Your Darlings

Leder

Les mer…

čuä´rvvtue´l'lj // puäʒʒtõõvvâd // sǩeu´ŋŋeed

Er språkets estetiske sider et argument for å bevare utdøende språk? Tekst: Espen Sommer Eide

Les mer…

Kunst - En kjærlighetshistorie

Kritikken er avgjørende knyttet til forpliktelsen. Tekst: Kjetil Røed

Les mer…

Kunst på parti med det onde

I den globale økonomien brukes og kastes identiteter. Forandring skjer gjennom stadig nye, positive prefabrikasjoner. Men det er bare ved å ta inn det mørke, vårt onde tabu, slangen i paradis, at vi kan nærme oss virkelig overskridelse og frihet. Dette danner bakgrunn for to kunstnere som på hver sin måte imøtekommer markedets nihilisme. Tekst: Moestue Bugge

Les mer…

Ramón Rojas hyttedrøm

Tekst: Maria Rosa Andreotti

Les mer…

Kurt JohannessenTekstar

Kunstprosjekt av Kurt Johannessen

Les mer…

kilpper_jenin.jpgÅ ikke la fortiden hvile i fred – Thomas Kilpper

Den tyske kunstneren og aktivisten Thomas Kilpper har siden midten av 90-tallet utforsket muligheter for skulpturelle, stedsspesifikke og sosialt engasjerte intervensjoner i det offentlige rom. Ofte tar arbeidene utgangspunkt i en bygning eller et sted hvor viktige, historiske hendelser har utspilt seg. Arbeidene tar form av installasjoner i forskjellige materialer, som treverk, betong, funnet materiale, planter, og kanskje mest iøynefallende, enorme tresnitt skåret rett i gulvet. Han er for tiden basert i Berlin hvor han også har startet og driver prosjektgalleriet After the Butcher i et nedlagt slakteri og kjøttforretning. Tekst: Annette Kierulf

Les mer…

t2En samler av arkitektoniske perler. Om Stein-Gunnar Sommerset og hans arbeid.

Med kunstbiennalen som utgangspunkt for en reise til Istanbul i 2007, møtte jeg Stein-Gunnar Sommerset som på idealistisk grunnlag kjøper og forbarmer seg over gamle, falleferdige trehus i Istanbul-området. Intervju: Bjørg Taranger

Les mer…

Historia om Ladrom

Tekst: Tora Visnes

Les mer…

Eva KunBerøring

Kunstprosjekt av Eva Kun

Les mer…

Frihet til å gå seg vill. Vandring og forhandling i Dakar

Stephen Hobbs og Marcus Neustetter bruker kunstprosjekt som middel for å oppnå sosiale endringer i belastede byrom. Med base i Johannesburg etablerte de «The Trinity Session» i 2001, og har siden utviklet digitale og sosiale nettverk, utformet tverrfaglig baserte kunstprosjekt i det sørlige Afrika og kultivert strategier for utveksling mellom kunst og forretningsdrift. I prosjektene inkluderes gjerne skolebarn, vitenskapsmenn, ulovlige immigranter, forretningsfolk, byutviklere, kunstnere, globale organisasjoner og lokale nabolag. De har utviklet kunstprosjekt for blant andre Unesco, IBM, Green peace, Woolworths og Apartheid Museum, og utarbeidet offentlige kunstverk over store deler av Johannesburg, som i bydelene Soweto, Sandton og Hillbrow. Tekst: Sissel Lillebostad

Les mer…

Kartlegging, kartlaging, kartlesing, trasking

Hvilken reisende er det som ikke elsker Kartet? Følelsen av kontroll og oversikten det gir. Uavhengig kan den reisende bevege seg inn i labyrinter av gater, veistubber og stier. Et kart skal fortelle det du trenger å vite – og ingenting mer. Et kart inneholder ingen narrasjon eller subjektive minner. Heller ingen glemte byer eller forsvunne gater. Tekst: Sissel Lillebostad

Les mer…

Under huden. Tanker om eksistens – kontinuitet, balanse og orden

Den 9. februar 2006 kl 17:00, på Galleri Asbæk i København, gjennomførte Doris Bloom performancen Under huden. Tekst: Doris Bloom.

Les mer…

Assaël35grande.jpgKortslutninger og åpne utfall − en samtale med Micol Assaël

«Jeg prøver å lokalisere de blanke feltene i forståelsen vår. Å finne grensene og se hvor langt de kan bli tøyet, og hva som skjer om man krysser disse grensene. Jeg bruker farlige materialer, for den beste måten å prøve å forstå hvordan ting henger sammen er ved å gjøre det vanskelig for en selv, for så å finne veien ut av det igjen. Målestokken er og blir mennesket.» Micol Assaël i samtale med Jannecke Heien

Les mer…


 

Redaktører for dette nummeret

Jannecke Heien, Annette Kierulf, Sissel Lillebostad, Arne Rygg og Bjørg Taranger

Design av papirutgave og pdf: Jannecke Heien og John Ringstad

Side-alternativer